Christer

Jag är inte värdelös
Här kommer texten i från aca-wsc och det är hur jag tolkar den det är inte en godkänd översättning.
 

30 september

Egenskap elva

 

"Vi bedömer oss hårt och har en mycket låg inställning av självkänsla." BRB s.15

Många av oss upplevde vanligtvis kritiska tankar i våra huvuden i våra liv. Om någon föreslog att vi "tänk positiva tankar" försökte vi. Ibland gjorde det oss bättre, men det varade inte lång stund. Vi befann oss fortfarande fast och trodde den kristna rösten inuti. Vi trodde att något måste vara fel med oss, men vi ville verkligen inte att andra skulle veta hur illa vi kände och hur svårt vi var på oss själva.

När vi kom till ACA identifierade vi med egenskap 11 genast. "Ja, jag bestämmer mig definitivt hårt”, tänkte vi. "Men du menar att jag inte är ensam i den här förbannelsen? Du menar att jag inte måste skämmas för det här eftersom tusentals, om inte miljontals andra gör det också?"

I detta program hittar vi hopp. Vi lär oss att det finns en lösning: att bli vår egen kärleksfulla förälder. Vi lär oss vad som är en kärleksfull förälder hjälp och börjar öva att reparera oss själva. Och precis som med alla föräldrakunskaper vet vi att det krävs övning för att få det rätt. Men det kan så småningom bli så naturligt som vår hårda självbedömning en gång var.

På den här dagen kommer jag att öva att reparera mig själv med godhet och självkärlek. Detta inkluderar förlåtande av mig själv om jag glider och befinner mig självkritisk.


 

Ja jag har också en väldigt låg självkänsla. Jag tror hela tiden att jag inte duger så som jag är. Fast jag har blivit bättre efter att jag startade gruppen Duger som jag är. Jag är inte värdelös trots att jag är liten och kort, tog efter mina föräldrars drickande och blev själv en alkoholist, fast nykter sedan 1997. Jag är inte värdelös trots att jag har haft en begynnande hjärnskada. Jag har säkerligen sviter kvar efter den. Men jag duger ändå så som jag är. Så länge jag undviker att ta det första glaset. Det har jag den stora boken till min hjälp.

Den lilla gruppen
Här kommer texten i från aca-wsc och det är hur jag tolkar den det är inte en godkänd översättning.
 

29 september

Tradition nio

"Med tjänsten grundad i kärlek, skapar ACA servicekommittéer och kommittéer som är direktansvariga för dem de tjänar. Kommittéerna har stadgar och förfaranden men är som sådan inte organiserade i ett styrande organ ." BRB s.536

Vi kommer till ett ACA-möte för att vi hör det är där vi kan prata om våra barndomars saker. När vi går i någon börjar mötet, gör någon annan en sekreterares rapport, någon annan samlar donationerna, och andra räkna upp saker i slutet. Ingen i mötet ansvarar för att koncernen är ansvarig för allt i affärer.

Den upp och ner pyramiden representerar vår företagsstruktur, med medlemskap i toppen och kommittéer eller servicestyrelsen nedan. Nykomlingen har lika mycket rätt att prata som den mest erfarna medlemmen. Om ett problem uppstår och gruppen beslutar att bilda en kommitté, svarar utskottet fortfarande på gruppen. Om ett möte eller en intergrupp gör förfrågningar till Världstjänstorganisationen måste de svara.

Ingen av våra betrodda anställda ges någon makt över en individ, såvida inte individen utgör en risk för andra medlemmar. Då måste medlemmens övergripande säkerhet skötas, med mått av medkänsla och lämplig självförtroende.

Vår kärlek till varandra och förverkligandet av den enorma smärtan vi har varit i är det som stöder strukturen än att vår gemenskap fungerar.

På denna dag kommer jag att vara en ansvarig medlem i ACA-gemenskapet, svara på mina ACA:s med samma mildhet, humor, kärlek och respekt som jag har fått och har lärt mig att visa mig.


Det här systemet har de flesta själv hjälps program. Jag går ju i fler olika gemenskaper, men jag får inte blanda ihop dem. Jag går på ACA, på grund av min uppväxt. Sedan går jag på AA för min nykterhets skull. Nu har jag vart nykter sedan 1997, men jag fortsätter att gå på mötena eftersom jag har hört många som tar återfall, har slutat att gå på möten. Fast jag går inte längre på AA möte varje dag. Ett par  gånger i veckan kan det bli, men om jag råkar missa något möte så är det inte hela världen. 

 

Jag har ju även startat en ACA grupp i Rågsved på tisdagkvällarna klockan 19:00 i Rågsveds folkets hus. Eftersom jag föddes och växte upp i Rågsved. Jag hoppas att jag får sällskap på tisdag. Att vi kan växa upp till en stor förortsgrupp. Bara Gud så som jag ser hen har svaret.
Det är kul att lära sig saker
Här kommer texten i från aca-wsc och det är hur jag tolkar den det är inte en godkänd översättning.
 

28 september

Andlig upplevelse

"Utbildning i sig räcker inte för att dra största möjliga nytta av vår andliga upplevelse. Vi lärde oss också att andliga upplevelser har större betydelse när de matchas med ett engagemang för att arbeta i ACA-programmet." BRB s.284

De flesta i ACA gillar att läsa, Våra bokhyllor, nattduksbord eller e-läsare kan vara fulla av böcker, och säkert ger några av dem vägledning. Men all den kunskap vi får av läsning kommer bara att vara lika bra som den ansträngning vi gör för att använda den informationen i vår återställningsprocess.

Återställningsarbete, det fyrbordsord som många av oss har undvikit i stora längder verkar vara katalysatorn för vår andliga tillväxt. Vår andliga arbete kan bestå av läsning, regelbundet kompletteras med att delta och dela konsekvent och ärligt vid mötet, med stegen med andra resenärer, journalföring, och ge service. Ja det verkar som en skrämmande lista över uppgifter. Det kan till och med tyckas omöjligt. Det är svårt att vänja sig att ta hand om oss själva.

Vi vet att vi kan vara försiktiga med oss själva, att en del av arbetet blir en vana efter en tid, och att en del av arbetet kommer att ha en annan känsla i olika stadier av vår återhämtning. Vi övar tålamod och tolerans med oss själva och tillåter sålunda den andliga upplevelsen att flyta naturligt och enkelt.

På denna dag kommer jag att öva att arbeta ACA-programmets många facetter med lätthet och nåd, och inse att den andliga erfarenheten kommer med arbete.


 

Jag lär mig varje dag olika nya saker, dels genom att läsa den här boken. Den är ju på engelska jag är jätte dålig på engelska och jag översätter med Google översättnings program. Då får jag inte bara lära mig engelskan utan även hur jag ska arbeta med mig själv efter att ha vuxit upp i ett dysfunktionell familj. Att ta hand om barnet i mitt vuxna jag. Jag är glad över att vi har en ACA grupp i min barndoms förort där jag växte upp i Rågsved på tisdag kvällarna klockan 19:00 i Rågsveds folkets hus,