Christer

Att lämna över till min Högre kraft

Här kommer texten i från aca-wsc och det är hur jag tolkar den det är inte en godkänd översättning.

4 augusti

Andlig, inte religiös

"I ACA tar vi en andlig och inte religiös inställning för att läka effekterna av att bli uppvuxen i ett dysfunktionellt hem." BRB s.76

Författarna i de 12 stegen visste att, trots att vi hävdade att vi var andliga, kunde användningen av ordet "Gud" vara kontroversiell.

När vi hör ordet "Gud" i våra möten, känner några av oss tröst, och några av oss upplever negativitet och sorg. Oavsett vad vår reaktion är, är det viktigt för oss att komma ihåg att i ACA förenar vi kring en andlig grund som tillåter oss att tro på vad vi väljer.

Många av oss växte upp och kände en kärleksfull, stödjande Gud, och många av oss växte upp med en straffande Gud. Oavsett vilka övertygelser vi hade i barndomen, fann vi ofta en annan förståelse som vuxna. I många fall fortsätter vi att söka efter en väg som känns bekväm.

Andligt, inte religiöst betyder att vår gemenskap erkänner att det finns många trossystem, och andlighetens skvätt gör det möjligt för oss att vara lika i vår återhämtning. Ingen av oss vet rätt svar för någon annan. Det finns ingen rätt väg att tro, och vi respekterar varandras skillnader, även om vi villkorslöst stödja varandra.

På denna dag, när jag försöker stärka min andliga tro, övar jag tolerans för tro som skiljer sig från mina.


Jag växte upp i ett icke religiöst hem, jag blev inte ens döpt eller konfirmerad när jag var barn. Jag tog tag i det, när jag tog det tredje steget i AA. Tog ett vuxen dop och vuxen konfirmation i Högdalens kyrka 2001 kunde det ha vart. Fast blev jag mer religiöst då, eller var jag det innan. Jag har sagt att jag är troende, och vem jag tror på har ingen betydelse. Jag tror på Gemenskapens Undebara Delningar och det är ju i flera olika gemenskaper som jag går i. Jag tror på et Högre kraft. jag lämnar över till den kraften i dag genom AA:s tredje stegs bön på morgonen.

”Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!”

Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress