Christer

Lätt för att bli medberoende
Här kommer texten i från aca-wsc och det är hur jag tolkar den det är inte en godkänd översättning.
 

10 juli

Medberoende

Som vuxna barn från olika familjer fokuserar vi på oss själva för de säkraste resultaten. Vi frigör oss gradvis från medberoende eller beroendeframkallande relationer.BRBp.60

Innan vi gick in i tillfrisknandet verkar det som att våra relationer var beroende av varandra eller beroendeframkallande. Det var vad vi var vana vid; Det är vad vi växte upp med. Om någon ville ha något annorlunda från oss, var vi obekväma eftersom vi inte verkligen förstod vad det var "någonting".  Vi kunde hålla upp handlingen under en kort stund, men insikterna gick så småningom upp. Vi hade inga förebilder för hälsosam sett att ge och ta.

När vi lär oss att fokusera på oss själva i ACA, verkar det i första hand besvärligt. De flesta av oss är inte vana vid att ta hand om oss själva emotionellt. Gradvis börjar vi se att vi kan gå bort från dem som fortfarande missbrukar oss och vi känner en frihet som är ny eftersom vi inte känner oss skyldiga.

Vi samlar styrka från dem som har gått före oss i programmet. Vi hör hur de har mött svåra tvivlare med tro och förtroende för sin Högre Makt och dem de delar sin resa med. Vi ser att löften om detta program är uppfyllda i andra, och vi har nu modet att be om den vägledning som finns tillgänglig.

På denna dag släpper jag ut mina medberoenden och beroendeförhållanden till förmån för dem som bygger på ömsesidig respekt. Jag kommer att lära mig en ny "dans" som fyller mig med livet.


 

Ja jag är ju fortfarande medberoende. Mina föräldrar har gått bort, men jag är kvar och måste leva för stunden. Leva i dag, ta en dag i taget. Jag bli medberoende till många. Det är typiskt mig att jag ska bli medberoende till de runt omkring mig.

Innan jag kom in till mitt tillfrisknande så var jag själv beroende ut alkohol precis som min pappa. Jag söp ju tillsammans med farsan också. Jag vet att jag har lätt för att bli medberoende. Har lätt även för att bli beroende ut av det mesta.

 

 

 

Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress