Christer

Jag måste lära mig att våga be om hjälp.

Här kommer texten i från aca-wsc och det är hur jag tolkar den det är inte en godkänd översättning.

november

"Vi förändras. Vi börjar se att vi har ett val." BRB p 578

1 november

Ge och ta emot

"Med våra gemensamma erfarenheter finner vi att vi kan hjälpa varandra på sätt som andra inte kan, för att vi bär med sig empati och förståelse för sjukdomen i familjefel." BRB s. 515

En oändlig cykel av att ge och ta emot är hjärtat i framgången och fortsättningen av ACA. Vuxna barn förstår varandra, för att vi har upplevt liknande effekter från att vara uppväxt med liknande dysfunktion. Att vara i sällskap med dem som känner till vår smärta ger tröst och trygghet för att vi inte är ensamma.

När vi hör andra som har gjort arbetet och skördar fördelarna med återhämtning, fylls vi av hopp om vår egen framtid. När vi arbetar med stegen och ser framsteg i oss själva, når vi villigt ut till andra i nöd. Genom att ärligt och öppet delar vår erfarenhet, hjälper vi oss att öppna för möjligheten till egen tillväxt.

Vi ser att vår smärta sjunker lite efter en liten stund, och vi hittar en ny lycka till det sätt andra har. Genom att ge oss själva med andra vuxna barn fylls vi av tacksamhet för en ny livsstil och delar med vilja att samordna andra på sin resa.

På denna dag accepterar jag kärleken och stödet fritt ges av min ACA bror och systrar, och som jag upplever min egen återhämtning. Jag öppnar mitt hjärta för dem som söker ett nytt sätt.


 

Ja det här hur jag tolkar texten och jag gör det för min egen skull. Dels för att öva mig på min engelska och även för att till friskna. men det finns ju de som är bättre på att översätta. Jag har även lånat dennes text så att andra kan förså också.

Icke Godkänd översättning

 

SMR - 1 november

Att ge och ta emot

 

"Med våra gemensamma erfarenheter finner vi att vi kan hjälpa varandra på sätt som andra inte kan, för att vi bär empati och förståelse för sjukdomen familjen dysfunktion." BRB p. 515

 

En oändlig cykel av givande och tagande ligger i hjärtat av framgången och det vi för vidare av ACA. Vuxna barn förstår varandra, för att vi har upplevt liknande effekter från att vara uppväxt med liknande dysfunktion. Att vara i sällskap med dem som känner till vår smärta ger tröst och trygghet för att vi inte är ensamma. När vi hör andra som har gjort arbetet och skördar fördelarna med tillfrisknandet, fylls vi av hopp om vår egen framtid.

 

När vi jobbar med stegen och ser framsteg i oss själva, når vi villigt ut till andra i nöd. Genom att ärligt och öppet dela vår erfarenhet hjälper vi dem att öppna möjligheten till egen tillväxt. Vi ser att vår smärta sjunker undan efter en liten stund, och vi hittar en ny lycka på samma sätt som andra funnit det. Genom att ge av oss själva till andra vuxna barn fylls vi av tacksamhet för en ny livsstil och vi uppmuntrar gärna andra på resan.

 

Bara för idag accepterar jag kärleken och stödet som ges mig frikostigt från mina ACA-bröder och systrar, och när jag upplever eget tillfrisknande öppnar jag mitt hjärta för andra som söker en ny väg.

Ja vi ska hjälpa varandra att tillfriskna. Vi är inte ensamma längre. Tillsammans så kan vi tillfriskna. Vi måste våga be om hjälp. Det kan jag som ett vuxet barn ha svårt med. Ett ord som jämt ligger i mitt huvud är "Kan själv". Jag är ju även envis, så jag kämpar för att greja saker och ting, även sådana saker som mn skulle vara två på saken för att ordna det, så kämpar jag, för att jag har gett mig fan på att klara det själv. Så det är bra att det är fler som översätter boken STRENGTHENING MY RECOVERY som jag översatte till Stärka min återhämtning.

Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress