Christer

Släpp kontrollen

Icke Godkänd översättning SMR

 

25 oktober

Kontroll

"Våra försök att kontrollera leder till andlig död i förhållande till oss själva och andra." BRB p. 41

 

Hur många sätt att kontrollera finns det? I ACA finner vi att det finns nästan lika många sätt att kontrollera som det finns människor. Men försöker inte alla människor att kontrollera andra? Jo, men inte med den inbitna envishet som finns hos vuxna barn. Som små barn hade vi ingen kontroll på ursprungsfamilj.

När kaos runt om oss hotade vårt fysiska, emotionella och andliga välbefinnande kunde vi bara klara av de krafter som orsakade missbruket. Det nästan oundvikliga begäret att kontrollera andra härrör från att ha varit detta försummade/vanvårdade barn. Vi är rädda för att släppa tyglarna och tillåta andra att ta kontroll, eftersom vi tror att då kommer historien att upprepa sig, och vi kommer igen att vara den femåring som gömmer sig bakom soffan.

Detta hjälper till att förklara varför vi använder alla metoder vi kan för att hålla kontroll över vår miljö, eller illusionen av kontroll. Och vi försöker dölja vad vi gör genom att säga saker som "jag bryr mig bara om vår gemensamma välfärd." I ACA lär vi oss att kontroll rivs av rädslor, och vi lär oss att möta våra rädslor. Vi tar vårt 5-åriga inre barn fram från gömstället bakom soffan och omföräldra oss med kärlek och vänlighet.

 

Bara för i dag kommer jag att möta min rädsla med hjälp av mina medresenärer och släppa mitt behov av att kontrollera andra.


Jag tog texten i från en vän i gemenskapen eftersom mitt egna översättning lät så dåligt, men jag ändrade även min väns text. Men jag ska visa även min egna text som jag skrev.
 

25 oktober

Kontrollera

"Våra försök att kontrollera tar andlig död till ett förhållande med oss själva och andra." BRB p. 41

Hur många former av kontroll finns det? När vi går in i återställningsrummen finner vi att det finns nästan lika många som det finns människor.

Men försöker inte alla människor att kontrollera andra? Ja, men inte med den feberiska tonhöjden som finns hos vuxna barn.

Som små barn hade vi ingen kontroll i vår familj av ursprung. När kaos omringade oss och hotade vårt fysiska, emotionella och andliga välbefinnande kunde vi bara klara av de krafter som orsakade missbruket.

Det nästan hårda behovet att många av oss måste kontrollera andra härrör från att vara dessa missbrukade barn. Vi är rädda för att om vi när som helst släpper ner tarmarna och tillåter andra att ta kontroll, kommer historien att upprepa sig, och vi kommer igen att vara det fria årets gömma sig bakom soffan.

Detta hjälper till att förklara varför vi använder alla metoder vi kan för att hålla kontroll över vår miljö, eller illusionen av kontroll. Och vi försöker dölja vad vi gör genom att säga saker som "Jag ser bara vår allas välfärd."

 I ACA, lär vi oss att kontroll är rädslan driven, och vi lär oss att möta våra rädslor. Vi tar vår 5-årige ut från soffan och reparerar oss med kärlek och vänlighet.

 

 
Ja även jag vill kontrolera allt och alla. Jag måste släppa taget och låta Gud så som jag ser hen ta över. Jag kan inte ha kontroll över allting. Jag måste släppa kontrollen. Ske din vilja och inte min.

 

Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress