Christer

Att förstå språket

Här kommer texten i från aca-wsc och det är hur jag tolkar den det är inte en godkänd översättning.

10 januari

Återställningsspråk

"Vi kan prata program lingo, men vi pratar inte om vad som verkligen stör oss." BRB p.432

I början fann många av oss stor komfort i det nya språket för återhämtning. Det skydde oss mot den gamla tankesätten. Men några av oss fann att "prata språket" utan att "gå på möten" förändrade inte vårt faktiska beteende. Vi skadade oss själva och de omkring oss genom att trampa lätt. När vi lärde oss när vi var barn gjorde vi inte vågor, och konsekvenserna sårade oss fortfarande djupt. Vad vi behövde se var att vi hade en kamp för våra liv.

När vi känner igen vår övertygelse börjar vi frigöra oss. Vi känner igen vår självkänsla, vi börjar frigöra oss. Vi växer upp. Vi gör för oss vad ingen annan kan göra: vi räddar oss själva. Vi gör det genom att överge vårt kontrollande grepp och låta andra människor komma in i våra liv som kan hjälpa oss - en sponsor, en medresenär, en terapeut - vem vi behöver.

Vi letar inte efter perfektion, men framsteg. Vi lägger undan våra tvivel och går in i ljuset av en ny sanning. Det kan kännas smärtsamt att vara ärlig och prova något nytt, men inte så smärtsamt som att stanna där vi är.

På denna dag ska jag vidta åtgärder för att få en sponsor om jag inte redan har en. Jag kommer att begå att arbeta med stegen och inte bara låta som jag vet vad jag pratar om när jag verkligen inte gör det.


Ja jag själv kommer i från ett eget missbruk, det var genom dem stegen som jag börjar fundera på hur det kom sig att jag själv blev en alkoholist. Jag blev nykter genom Minisota modellen och AA. Där har vi de 12 stegen, som även ACA och Al-Anon bygger sitt program på. Därför så förstod jag språket i ACA. Jag måste gå till botten med min problem. För det är ju inte alkoholen som är problemet, det är jag själv som har sjukdomen. Det höll på att ta livet ut av mig. Säkerligen så förkortade de även mina föräldrars liv. Fast genom att jag fann min nykterhet 1997, så slutade även min pappa med alkoholen år 2000 någon gång. Han fick leva de sista tolv åren nykter.

 

Vi i gemenskapen kan verkligen förstå språket vi talar. Jag håller ju på att försöka översätta de engelska böckerna. Jag är väldigt dålig på engelska och det är en bra övning att översätta de engelska böckern genom google översättning. Då lär jag mig engelskan bättre.
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress