Christer

Jag försöker att bli bättre.

SMR - 6 november

Vuxet barn definierat

 

"Ett vuxet barn är någon som svarar på vuxna situationer med att tvivla på och snabbt skuldbelägga sig själv eller en känsla av att vara fel eller underlägsen - och dom lärt sig detta under barndomen." BRB p. vii, fotnot

Vi kan ha vuxit upp med föräldrar som använde ilska och villkorad kärlek för att kontrollera oss. Kanske var de perfektionister och vi kunde aldrig leva upp till deras ideal. Vi var övertygade om att våra känslor, åsikter och uppfattningar var otillräckliga - och att det var fel att vara en ofullkomlig människa. Som vuxna kan vår känsla av att vara fel från barndomen ha hindrat oss från att uttrycka våra sanna åsikter. Vi fruktade att andra skulle överge oss om vi inte höll med dem. Detta kan ha lett oss att göra ohälsosamma val av partners eller karriärer eftersom vi tvivlade på oss själv och det tvivlet var kraftfullare än vår förmåga att lita på oss själva. ACA-möten ger oss slutligen en möjlighet att bryta " inte tala, inte lita på, inte känna" regeln. När vi möter vår skam och våra känslor av övergivenhet, börjar vi inse att vår självbild inte är baserad på objektiv verklighet. Vi börjar se klarare på situationer och närma oss livet som balanserade vuxna.

När vår tro växer och vi upplever vår Högre Krafts ovillkorliga kärlek ser vi att våra åsikter betyder att vi, även om vi inte tycker och känner som andra, är älskvärda.

Bara för idag validerar och hedrar jag mina egna känslor och åsikter. Med hjälp av ACA ser jag mig själv på ett balanserat sätt och vet att jag kan hantera situationer som en mogen vuxen.


Jag tog en annans översättnig i dag, eftersom den som har översatt texten är bättre på engelska än vad jag själv är.

 

6 november

Vuxenbarn Fastställd

"Ett vuxenbarn är någon som svarar på vuxna situationer med självtvivel, självkänsla eller en känsla av att vara fel eller underlägsen - alla lärde sig från barndomsstadier." BRB p. vii, fotnot

Vi har kanske vuxit upp med föräldrar som använde ilska och villkorlig kärlek att kontrollera oss. Kanske var de perfektionister och vi kunde aldrig mäta sina ideal. Vi var övertygade om att våra känslor, åsikter och uppfattningar var otillräckliga - att det var fel att vara en ofullkomlig människa.

Som vuxna kan vår känsla av fel från barndomen ha hindrat oss från att uttrycka våra sanna åsikter, vi fruktar att andra skulle överge oss om vi inte var överens med dem. Detta kan ha lett oss att göra ohälsosamma val om partners eller karriärer eftersom vår självtvivelaktighet var kraftfullare än vår förmåga att lita på oss själva.

ACA-möten ger oss slutligen en möjlighet att bryta "inte prata, lita inte på, känner inte" regel. När vi möter vår skam och känslor av övergivenhet börjar vi inse att vår självbild inte faktiskt bygger på objektiv verklighet. Vi börjar se mer av mitten i situationer och närma oss livet som balanserade vuxna. När vi lär oss att uppleva vår Högre Makts ovillkorliga kärlek ser vi att våra spioner betyder att vi, och även när vi inte tycker och känner som andra, fortfarande är älskvärda.

På denna dag validerar och äter jag mina egna känslor och åsikter. Med hjälp av ACA ser jag mig själv på ett balanserat sätt och vet att jag kan hantera situationer som en mogen vuxen.

 
Jag översätter själv för att bli bättre på engelska. Fas den som översatte först är bättre på det. Jag vet att jag inte är så duktig på engelska.. Det är mycket som jag inte kan. Fast för den skull så startade jag en sida på FB som heter Duger som jag är där jag visar att trots min sjukdom så duger jag som jag är. Jag klarar av mycket trots att jag råkade ut för hjärnskadan 1995. Jag har fortfarande sviter kvar efter den. Men jag klarar ändå ut av mycket.
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress